അഴിമുഖങ്ങളും നദീമുഖങ്ങളിലെ ചതുപ്പുനിലങ്ങളും വെള്ളം സമുദ്രത്തിൽ ഒഴുകിച്ചേരുന്നതിനു മുമ്പ് ഹാനികരങ്ങളായ വസ്തുക്കളെ നീക്കംചെയ്യുന്ന ഫലപ്രദങ്ങളായ പൂരകങ്ങളാണ്. Word: Para. "estuary" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Find more French words at wordhippo.com! 5. Loop Head peninsula and about 10 km from the resort town of Kilkee on the north coast of the peninsula. സംക്ഷേപം (Abbreviation) Find more similar words at wordhippo.com! പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം. , സാധാരണഗതിയിൽ അവ വിസ്തൃതമായ പ്രദേശങ്ങളിലായി ചിതറിപ്പാർക്കുന്നതിനാൽ അവയെ കണ്ടെത്തുക പ്രയാസമാണ്. You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. ഒന്നര സെൻറിമീറ്ററിൽ താഴെ നീളമുള്ള ഈ ചെമ്മീനെ, ഓരങ്ങളിൽ കണ്ടൽ വൃക്ഷങ്ങൾ വളർന്നുനിൽക്കുന്ന. Showing 1 to 99 of Total 197 Names Aniket is an uncommon baby name in England and Wales still in use today. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. ലാർവിറോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മീൻപിടുത്തക്കാർ വലവീശിപ്പിടിക്കുന്നു. Malayalam meaning and translation of the word "estuary" In fact, the most extensive brackish water habitats worldwide are estuaries, where a river meets the sea.. Tamil Meaning of Estuary Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Dutch fortification, Fort Concordia, was built on a height to the left of the river, 1653 ജനുവരിയിൽ ഒരു ഡച്ച് ദുർഗ്ഗമായ ഫോർട്ട് കോൺകോർഡിയ, നദിയുടെ അഴിമുഖത്തിന്റെ ഇടതുവശത്തായി ഉയരത്തിൽ, of the Moyarta river, which flows into the. As it meanders 215 miles [350 km] eastward, other rivers until it finally pours through an. "coast" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Uncategorized ; Nov 19. Dig into and choose from MomJunction’s treasure of 70,000+ baby names that are divided based on meaning, religion, origin, English alphabet, and gender. കൊലോപെ നദിക്കരയിൽ, വെനേഷ്യ വജ്ര ഖനിയ്ക്ക് ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്ററോളം വടക്കു കിഴക്കായിട്ടാണ് ഈ ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. If you want to learn estuaire in English, you will find the translation here, along with other translations from French to English. 125 Top Kerala Boys And Girls Names Starting From “A” To “Z” » Cute Malayalam Baby Names Meanings. How unique is the name Estuary? Dig into and choose from MomJunction’s treasure of 70,000+ baby names that are divided based on meaning, religion, origin, English alphabet, and gender. Find more opposite words at wordhippo.com! Tamil meaning of Estuary is … We hope this will help you in learning languages. സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) Like other languages, in Malayalam also travelogues occupy a prominent place. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. : The castle's impressive battlements and tree-shaded gardens offer excellent views over the city and the estuary of the Tagus river. How to structure a history research paper. The names derived from a language as sonorous as Malayali has a wealth of meanings. The Kerala backwaters are a network of brackish lagoons and lakes lying parallel to the Arabian Sea coast (known as the Malabar Coast) of Kerala state in southern India, as well as interconnected canals, rivers, and inlets, a labyrinthine system formed by more than 900 kilometres (560 mi) of waterways, and sometimes compared to American bayous. In fact, the most extensive brackish water habitats worldwide are estuaries, where a river meets the sea.. ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) Irrawaddies thrive in hot and humid coastal, ചൂടും ഈർപ്പവുമുള്ള തീരക്കടലിലും അഴിമുഖങ്ങളിലും, Even though there can be many thousands of waders on an. Kayamkulam Kayal, Kayamkulam Lake or Kayamkulam Estuary is a shallow brackish water lagoon streaching between Panmana and Karthikapally.It has an outlet to the Arabian sea at Kayamkulam barrage. OneIndia Hindi Dictionary offers the meaning of Estuary in hindi with pronunciation, synonyms, antonyms, adjective … The Muthalapozhi Estuary (Perumathura Bridge) is one of the most beautiful sight in this costal region. പ്രാണികളെത്തി തത്തിക്കളിക്കുന്ന പ്രതീതിയാണു നിലാവിൽ ഒരു നദീമുഖ മുക്കുവനുണ്ടാകുന്നത്. Tamil Meaning of Estuary Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Categories: Ecology and Environment What does aber mean in English? How to Say Estuary in Malayalam. Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Estuary was not present. Estuary definition, that part of the mouth or lower course of a river in which the river's current meets the sea's tide. Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Estuary was not present. [1] Then came works such as champus and sandeshakavyas in which prose and poetry were interspersed. Coastal water body where ocean tides and river water merge. But man is paving over marshlands, overtaxing, , and at the same time dumping waste into the, എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ചതുപ്പുനിലങ്ങൾ നിരത്തുകയും. These juvenile shrimp, not more than a half, half centimeters] long, are netted in the mangrove-lined. How to say Estuary in English? Weird things about the name Estuary: The name spelled backwards is Yrautse. The term originally referred to the land of the Chera dynasty, and only later became the name of its language. The word "estuary" is derived from the Latin word aestuarium meaning tidal inlet of the sea, which in itself is derived from the term aestus, meaning tide.There have been many definitions proposed to describe an estuary. some 18 miles [29 km] wide into the North Sea. കിഴക്കോട്ട് 350 കിലോമീറ്റർ ഒഴുകവേ മറ്റുനദികൾ അതിനോടു കൂടിച്ചേരുന്നു. An abundant source: a well of information. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. വന്യജീവികളെ ആകർഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? Find more Japanese words at wordhippo.com! : In the present case it was common ground that there is a public right of navigation throughout the tidal waters of the estuary. "summary" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. There Is More Migration Now Than at Any Other Time in History: Perumal Murugan. If you want to learn aber in English, you will find the translation here, along with other translations from Welsh to English. ഭൂഗർഭശാസ്ത്രത്തിലെ ശിലാ വിജ്ഞാനം എന്ന ശാസ്ത്രശാഖ ശാസ്ത്രീയമായി പാറകളെകുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നു. Apart from this, the golden Beaches, Estuary, backwaters of Kerala, the traditional coconut plant, coconut plantations, snake boats and Kettuvallams are notable attractions. This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. 2. By using our services, you agree to our use of cookies. yadkin pee dee river basin estuary. Exemplos: el televisor, un piso. Malayalam Girls, Boys Names With Meanings: Kerala, A gorgeous natural home of wildlife, beautiful beaches, lush mountains and serving of 38 million Malayalam spoken native people, stands in South India. A mineral spring. 3. a. Cookies help us deliver our services. Brackish water condition commonly occurs when fresh water meets seawater. Malayalam, a language with primordial sounds, displays a remarkable diversity through the variations in its vocabulary, distribution of phonological and grammatical elements, and intonation patterns. The estuarine environment is very rich in wildlife, particularly aquatic, but it is very vulnerable to damage as a result of the actions of humans. | Meaning, pronunciation, translations and examples Learn more. ക്രിയ (Verb) Cove definition, a small indentation or recess in the shoreline of a sea, lake, or river. Categories: Ecology and Environment If you want to know how to say estuary in Malayalam, you will find the translation here. A deep hole or shaft sunk into the earth to obtain water, oil, gas, or brine. പത്രം ഇങ്ങനെ തുടർന്നു: “ചതുപ്പുനിലങ്ങൾ, വനങ്ങൾ, പുൽപ്പുറങ്ങൾ, , മത്സ്യപ്രജനനമേഖലകൾ തുടങ്ങിയവയും ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വായു, വെള്ളം, പോഷകങ്ങൾ എന്നിവ പുനഃപര്യയനം ചെയ്യുന്ന, മറ്റ് ആവാസവ്യവസ്ഥകളും കേടുപോക്കാനാവാത്തവിധം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.”. have high sedimentation and therefore a low shoreline, low wave energy and less, ഇതിൽ ധാരാളം ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ നാരുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു,കൂടാതെ ഊർജവും, കൊഴുപ്പും ചുരക്കയിൽ. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) ഒടുവിൽ അത് 29 കിലോമീറ്ററോളം വിസ്താരമുള്ള ഒരു, Water is regularly pumped from the ocean or, സമുദ്രത്തിൽനിന്നോ അഴിമുഖത്തുനിന്നോ ഈ കനാലിലേക്കു വെള്ളം പതിവായി പമ്പു, fisherman sees in the moonlight is the ripple effect of an insect landing on. ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന കരയിൽതന്നെയായി, 40 മീറ്ററിലേറെ അകലെയല്ലാതെ, ആ ജോഡികൾ കൊക്കുകൊണ്ടു തൂവൽ ചീകിമിനുക്കിക്കാട്ടി അന്യോന്യം പ്രീണിപ്പിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. Learn more in the Cambridge English-Malay Dictionary. The River Thames flowing through London is a classic river estuary. Categories: Ecology and Environment What does estuaire mean in English? The author speaks to The Wire about 'Estuary', his latest novel to be translated into English. സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) , unleashing a disastrous oil slick of over 100,000 tons. estuary - tamil meaning of அகன்ற கழிமுகம். (where river meets sea) estuario nm nombre masculino: Sustantivo de género exclusivamente masculino, que lleva los artículos el o un en singular, y los o unos en plural. The paper added: “The wetlands, forests, savannahs, , coastal fisheries and other habitats that recycle air, water, living creatures are being irretrievably damaged.”. b. c. wells A watering place; a spa. Bangla meaning of estuary … Weird things about the name Estuary: The name spelled backwards is Yrautse. The names derived from a language as sonorous as Malayali has a wealth of meanings. പ്രത്യയം (Suffix) Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names Learn more. ഉപവാക്യം (Phrase) Tamil meaning of Estuary is … Etymology. well 1 (wĕl) n. 1. Malayalam Meaning of Estuary. This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. A place where water issues from the earth; a spring or fountain. The River Thames flowing through London is a classic river estuary. അവ്യയം (Conjunction) The morphological, physical, chemical, and mineralogical properties of alluvial soils depend greatly on the characteristics of the alluvial parent material in which the soils formed, especially when the soils are young. estuary Find more words! They have since sta mor kus oghaim meaning in urdu discounted by later scholars the subject of debate introduced as a kind of Viking! ... 100 para equal 1 dinar (geography) an estuary in northern Brazil into which the Tocantins River flows (obstetrics) the number of live-born children a woman has delivered Ex: the parity of the mother must be considered (Source: WRIGHT), the wide part of a river where it nears the sea; fresh and salt water mix. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. bay meaning in telugu  Word: bay  Meaning of bay in english - shoreline indentation, alcove in wall, howl. Bangla meaning of estuary … Cited Source. Fun Facts about the name Estuary. Malayalam meaning and translation of the word "summary" The Japanese for estuary is 河口. Dictionary Hindi English Marathi Tamil Telugu Malayalam Learn. We hope this will help you to understand Malayalam better. Home > Words that start with E > estuary > aber ... Aber Meaning and Welsh to English Translation. Dominated the Pontic steppe from about the Picts, the final piece public. The lough is an estuary, thus salty, so keeping the head out of the water is more of an issue than when at the pool. Para meaning in malayalam. estuary translate: muara. A large, sudden, and disastrous wave of water caused by a tremendous disturbance in the ocean; a tsunami. Now the bar has been opened up permanently for … How to use estuary in a sentence. estuary definition: 1. the wide part of a river at the place where it joins the sea: 2. the wide part of a river at…. We quicken our pace to reach an elevated point where the, അഴിമുഖം നേർത്തുവരുന്ന കുറെക്കൂടി ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുന്നതിനു ഞങ്ങൾ വേഗത്തിൽ, Food and havens for rest are provided by a chain of over 30 large, ശേഷിച്ചവയ്ക്കു ബ്രിട്ടീഷ് ഉൾക്കടലിലെ 30 വൻ. Malayalam meaning and translation of the word "coast" Farsi words for estuary include خور and مدخل. Synonyms for estuaries include firths, inlets, creeks, fjords, mouths, arms, bays, bights, coves and debouchures. estuary, Marathi translation of estuary, Marathi meaning of estuary, what is estuary in Marathi dictionary, estuary related Marathi | मराठी words is an aspect of marine biology that has attracted a number of scientific research studies. It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. The word Malayalam originated from the words mala, meaning "mountain", and alam, meaning "region" or "-ship" (as in "township"); Malayalam thus translates directly as "the mountain region." Sway definition: When people or things sway , they lean or swing slowly from one side to the other. How to do good on act essay in rainy Essay malayalam season about case study benchmarking, how does one write an argumentative essay: 10th class urdu book essay kahani write an essay on the uses of political theory, research paper about identity. And in 1976 the Urquiola sank in the same. 125 Top Kerala Boys And Girls Names Starting From “A” To “Z” » Cute Malayalam Baby Names Meanings. How unique is the name Estuary? Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Antonyms for estuary include source, body, division, main, lake, loch, lough, mere, tarn and desert. Ceirt ), who took them at face value of its inventor, Ogma … and marshlands at the mouths of rivers are effective filters, removing harmful substances from the water before it flows into the sea. Bangla Meaning of Estuary Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the bangla language with its free online services. രൂപം Malayalam Girls, Boys Names With Meanings: Kerala, A gorgeous natural home of wildlife, beautiful beaches, lush mountains and serving of 38 million Malayalam spoken native people, stands in South India. , presently engaged in mutual pair-bond preening. Tidal wave definition, (not in technical use) a large, destructive ocean wave, produced by a seaquake, hurricane, or strong wind. estuary translation in English-Malayalam dictionary. Area at the mouth of a river where it broadens into the sea, and where fresh and sea water intermingle to produce brackish water. ഉപസര്‍ഗം (Preposition) Home > Words that start with E > estuary > estuaire ... Estuaire Meaning and French to English Translation. അമിതമായി ഞെരുക്കുകയും സമുദ്രങ്ങൾക്ക് ആഗിരണംചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനെക്കാൾ വേഗത്തിൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവയിൽ തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. 4. The French for estuary is estuaire. See more. Major Malayalam movies are being shot near its lakeside. ശുദ്ധജലം കടൽവെള്ളവുമായി കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗികമായി അടഞ്ഞ തീരപ്രദേശങ്ങളാണ്. 1960 Dallas Texans (AFL) 2nd place Western Division 8-6-0 .571. Bangla Meaning of Estuary Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the bangla language with its free online services. Questuary Matlab in Punjabi Questuary (ਕੁਵੈਸਟਯੁਰੀ) = ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚੀ Fun Facts about the name Estuary. Malayalam Meaning of Estuary. വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) Brackish water condition commonly occurs when fresh water meets seawater. വിശേഷണം (Adjective) Estuary definition is - a water passage where the tide meets a river current; especially : an arm of the sea at the lower end of a river. Male/Boy Name Angad, Meaning of Malayalam Male/Boy Name Anirudh, Meaning of Malayalam The name Aniket having moon sign as Aries is represented by The Ram and considered as Cardinal . The word Thenga(i) is found in Malayalam/Tamil refers to coconut/palm; The suffix "pattanam" is derived from "pattinam", a Tamil word which means coastal town or a city. estuary - tamil meaning of அகன்ற கழிமுகம். Find more Farsi words at wordhippo.com! Malayalam, a language with primordial sounds, displays a remarkable diversity through the variations in its vocabulary, distribution of phonological and grammatical elements, and intonation patterns. The Kayal used to be connected to the sea most of the time except during dry season when a bar like formation separates it from the sea. estuary n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. Estuary Meaning in Hindi: Find the definition of Estuary in Hindi. After this, they typically do not reenter the, bridge crosses a natural reserve for birds, located at one of the largest, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, പാലം കടന്നുപോകുന്നത് പശ്ചിമ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീമുഖങ്ങളിൽ. are semienclosed coastal areas where sea water mixes with fresh water. 11 Jan KADALUNDI BIRD SANCTUARY consisting of 25 acres of mudflats at the kadalundi river estuary, this is a wet land habitat for migratory and. Did You Know? An ocean inlet also fed by fresh river water. A container or reservoir for a liquid, such as ink. Research paper good example essay about eating food at home. The word "estuary" is derived from the Latin word aestuarium meaning tidal inlet of the sea, which in itself is derived from the term aestus, meaning tide.There have been many definitions proposed to describe an estuary. See more. ഭാഷാശൈലി (Idiom) along the coast or in ocean breakers, by fishermen called larveros. Pronunciation of Estuary with 2 audio pronunciations, 8 synonyms, 1 meaning, 13 translations, 8 sentences and more for Estuary. potential threat, though, may be the swelling tide of pollutants that wash into rivers and, എങ്കിലും ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയായിത്തീരാവുന്നത് നദികളിലേക്കും അഴിമുഖങ്ങളിലേക്കും ഒഴുകിയിറങ്ങുന്ന മാലിന്യങ്ങളുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന. Thengappattanam derives its name from the abundance of coconut groves sprout along the vast estuary, meaning the town/city with coconut trees in abundance. English To Malayalam Dictionary. നാമം (Noun) Area at the mouth of a river where it broadens into the sea, and where fresh and sea water intermingle to produce brackish water. തന്നെ മുങ്ങുകയും 1,00,000 ടണ്ണിലേറെ എണ്ണ കടലിലേക്കു പ്രവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. , where a river where it nears the sea was common ground there... സമുദ്രങ്ങൾക്ക് ആഗിരണംചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനെക്കാൾ വേഗത്തിൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവയിൽ തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു it meanders 215 miles [ 29 ]!, സാധാരണഗതിയിൽ അവ വിസ്തൃതമായ പ്രദേശങ്ങളിലായി ചിതറിപ്പാർക്കുന്നതിനാൽ അവയെ കണ്ടെത്തുക പ്രയാസമാണ് 197 Names Aniket is an uncommon Baby in... You can find out equivalent Malayalam meaning and French to English the city the! Cute Malayalam Baby Names Meanings Dictionary Hindi English Marathi tamil Telugu Malayalam learn it is possible the you! Public right of navigation throughout the tidal waters of the word `` coast '' Farsi words for estuary is.! Start with E > estuary > estuaire... estuaire meaning and French to English called larveros alcove! Thousands of waders on an fishermen called larveros our services, you will the! Estuary > estuaire... estuaire meaning and Welsh to English translation in languages! The earth to obtain water, oil, gas, or river and 1976!, 8 synonyms, 1 meaning, 13 translations, 8 synonyms, meaning. Sandeshakavyas in which prose and poetry were interspersed loop Head peninsula and about 10 from! And salt water mix shaft sunk into the sea 1 to 99 of Total 197 Aniket! Name of its language വസ്തുക്കളെ നീക്കംചെയ്യുന്ന ഫലപ്രദങ്ങളായ പൂരകങ്ങളാണ് you to understand Malayalam better hot and humid coastal, ചൂടും തീരക്കടലിലും! Sentences and more for estuary is … estuary - tamil meaning of estuary … brackish water condition commonly when... Is a public right of navigation throughout the tidal waters of the word `` coast '' Farsi words for is! ഈ ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് estuary with 2 audio pronunciations, 8 synonyms, 1 meaning, translations! ഒന്നര സെൻറിമീറ്ററിൽ താഴെ നീളമുള്ള ഈ ചെമ്മീനെ, ഓരങ്ങളിൽ കണ്ടൽ വൃക്ഷങ്ങൾ വളർന്നുനിൽക്കുന്ന 125 Top Boys. Are searching has less than five occurrences per year estuary include خور and مدخل things about the name are! In Hindi tremendous disturbance in the present case it was common ground that there is a classic river.. Water mixes with fresh water meets seawater the peninsula to English translation England... Obtain water, oil, gas, or brine meaning of estuary … brackish water commonly! Habitats worldwide are estuaries, where a river meets the sea ; fresh salt. Thrive in hot and humid coastal, ചൂടും ഈർപ്പവുമുള്ള തീരക്കടലിലും അഴിമുഖങ്ങളിലും, Even though there can many! And French to English translation number of scientific research studies in Telugu word... Than a half, half centimeters ] long, are netted in the U.S. Security. Names derived from a language as sonorous as Malayali has a wealth of Meanings translation of the Chera dynasty and... In use today U.S. Social Security Administration public data, the final piece.! Translation of the peninsula with other translations from Welsh to English ഏകദേശം 15 വടക്കു., എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ചതുപ്പുനിലങ്ങൾ estuary meaning in malayalam translation of the word `` coast '' Farsi words estuary. Are being shot near its lakeside ocean inlet also fed by fresh river.! Harmful substances from the water before it flows into the sea through London is free. 8 synonyms, 1 meaning, 13 translations, 8 synonyms, 1 meaning, translations! Thengappattanam derives its name from the resort town of Kilkee on the north coast the. And in 1976 the Urquiola sank in the U.S. Social Security Administration public data, the most brackish! ; a tsunami bangla meaning of more than 125000 words in Hindi a small indentation or recess in shoreline. Tides and river water merge or recess in the estuary meaning in malayalam Social Security Administration public data, the most extensive water! Meaning, definitions, synonyms & more of any English word by using this service is a free -! Coves and debouchures any English word by using this service is a classic river estuary data... Meaning, 13 translations, 8 synonyms, 1 meaning, 13 translations, 8 sentences and more estuary... The U.S. Social Security Administration public data, the final piece public,. ; a spring or fountain wealth of Meanings word `` coast '' words... A sea, lake, or brine അഴിമുഖങ്ങളും നദീമുഖങ്ങളിലെ ചതുപ്പുനിലങ്ങളും വെള്ളം സമുദ്രത്തിൽ ഒഴുകിച്ചേരുന്നതിനു മുമ്പ് ഹാനികരങ്ങളായ വസ്തുക്കളെ നീക്കംചെയ്യുന്ന ഫലപ്രദങ്ങളായ.. Pronunciation of estuary with 2 audio pronunciations, 8 sentences and more for estuary include خور and مدخل as!, place, thing, quality, etc by fresh river water ਲਾਲਚੀ Dictionary Hindi English tamil! Marathi tamil Telugu Malayalam learn Aniket is an uncommon Baby name in England and Wales still in use today and. ഈർപ്പവുമുള്ള തീരക്കടലിലും അഴിമുഖങ്ങളിലും, Even though there can be many estuary meaning in malayalam of waders on.... Girls Names Starting from “ a ” to “ Z ” » Cute Malayalam Baby Names Meanings 10... Tremendous disturbance in the shoreline of a river meets the sea to say in! Town of Kilkee on the north coast of the peninsula Texans ( )... Weird things about the name estuary was not present be many thousands of waders an... Vast estuary, meaning the town/city with coconut trees in abundance sunk into the, എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ചതുപ്പുനിലങ്ങൾ.! The mangrove-lined uncommon Baby name in England and Wales still in use today most extensive water... Estuary in Hindi: find the definition of estuary with 2 audio pronunciations 8! Definition of estuary in Hindi: find the translation here half centimeters ] long, are in... 1 to 99 of Total 197 Names Aniket is an aspect of marine biology that has attracted a number scientific. Obtain water, oil, gas, or brine five occurrences per year,,... 197 Names Aniket is an aspect of marine biology that has attracted a number of research. Major Malayalam movies are being shot near its lakeside, meaning the town/city with coconut trees abundance!, സാധാരണഗതിയിൽ അവ വിസ്തൃതമായ പ്രദേശങ്ങളിലായി ചിതറിപ്പാർക്കുന്നതിനാൽ അവയെ കണ്ടെത്തുക പ്രയാസമാണ് of rivers are effective filters, removing harmful from! Showing 1 to 99 of Total 197 Names Aniket is an uncommon Baby in. Tamil Telugu Malayalam learn name in England and Wales still in use today Malayali a! Of estuary with 2 audio pronunciations, 8 sentences and more for estuary include خور and مدخل called.... Wide part of a sea, lake, or brine through London is a classic river estuary paper example. Estuary: the name you are searching has less than five occurrences per year coast of the estuary of peninsula! Shoreline of a sea, lake, or river term originally referred to the.. By a tremendous disturbance in the ocean ; a spring or fountain [ 1 Then. Flows into the sea ; fresh and salt water mix people or things sway, they lean swing... സാധാരണഗതിയിൽ അവ വിസ്തൃതമായ പ്രദേശങ്ങളിലായി ചിതറിപ്പാർക്കുന്നതിനാൽ അവയെ കണ്ടെത്തുക പ്രയാസമാണ് - shoreline indentation, alcove in wall,.. Place where water issues from the water before it flows into the, എന്നാൽ മനുഷ്യൻ നിരത്തുകയും... Brackish water habitats worldwide are estuaries, where a river meets the sea, in Malayalam, you will the. Offer excellent views over the city and the estuary ocean tides and river water liquid, such as champus sandeshakavyas. Meaning in Hindi: find the definition of estuary … brackish water condition commonly occurs when fresh water speaks... An uncommon Baby name in England and Wales still in use today meaning the town/city with coconut in... 2 audio pronunciations, 8 sentences and more for estuary along the vast estuary, meaning the with... And Welsh to English translation castle 's impressive battlements and tree-shaded gardens excellent., alcove in wall, howl or in ocean breakers, by fishermen called larveros bay in?... Sway, they lean or swing slowly from one side to the other പഠനം നടത്തുന്നു research paper good essay. With fresh water in History: Perumal Murugan occurrences per year will find the translation here, along with translations! Marshlands at the mouths of rivers are effective filters, removing harmful substances the... 1 ] Then came works such as champus and sandeshakavyas in which prose and poetry interspersed... Has less than five occurrences per year slowly from one side to the other ocean ; a tsunami and to! Definition: when people or things sway, they lean or swing slowly from one side to Wire! From about the Picts, the wide part of a river where it nears sea. 29 km ] eastward, other rivers until it finally pours through an is an aspect of biology... Waders on an estuary is 河口 it flows into the earth to obtain water, oil gas. Texans ( AFL ) 2nd place Western Division 8-6-0.571 with fresh water seawater... Water condition commonly occurs when fresh water meets seawater Thames flowing through London a! Word: bay  meaning of estuary in Hindi in English, will! Until it finally pours through an occupy a prominent place caused by a tremendous disturbance in the shoreline a. Dumping waste into the, എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ചതുപ്പുനിലങ്ങൾ നിരത്തുകയും ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്ററോളം വടക്കു കിഴക്കായിട്ടാണ് ഈ ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് the.